Otázka 1/19

Otázka 1 z 19
 

Letiště České Budějovice

Jihočeský kraj je spoluvlastníkem akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice provozující Letiště České Budějovice. Jeho modernizace a transformace v mezinárodní letiště je v dlouhodobém výhledu kontroverzní záležitostí.
Kraj by měl spolufinancovat modernizaci Letiště České Budějovice a usilovat o jeho transformaci v mezinárodní letiště.
Volební kalkulačka

Otázka 2/19

Otázka 2 z 19
 

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeský kraj je mimo jiné zřizovatelem příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu. Ta má na starosti propagaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu v kraji, na druhou stranu je pochopitelně spojena s výdaji v krajském rozpočtu.
Zachování Jihočeské centrály cestovního ruchu je důležité pro rozvoj cestovního ruchu v kraji.
Volební kalkulačka

Otázka 3/19

Otázka 3 z 19
 

JIKORD, s.r.o.

Jihočeský kraj pro koordinaci regionální dopravy zřídil firmu JIKORD, s.r.o. Podle zastánců je firma zárukou efektivního uspořádání regionální dopravy, podle kritiků jde o zbytečně vynaložené prostředky.
Jihočeský kraj by měl za účelem zvýšení efektivity regionální dopravy i nadále využívat služeb firmy JIKORD, s.r.o.
Volební kalkulačka

Otázka 4/19

Otázka 4 z 19
 

Bojkot dostavby Temelínu

Jihočeský kraj má zásadní pravomoci při schvalování dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Část regionálních politiků podporu dostavbě připouští, pokud stát podnikne kroky k dokončení dálnice D3.
Jihočeský kraj by neměl připustit rozšíření JE Temelín ani za cenu dostavby dálnice D3.
Volební kalkulačka

Otázka 5/19

Otázka 5 z 19
 

Splavnění Vltavy

Úsek Vltavy spojující České Budějovice s Prahou by měl být definitivně splavněn dokončením posledních vodních staveb během příštího roku. Podle kritiků projektu jeho nákladnost neodpovídá potenciálu jeho budoucího využití.
Projekt splavnění Vltavy by měl být dokončen.
Volební kalkulačka

Otázka 6/19

Otázka 6 z 19
 

Snížení ochrany v NP Šumava

Národní park je v současnosti zřízen vládní vyhláškou, do parlamentu již ale doputoval návrh zákona o NP Šumava. Lze ovšem očekávat, že diskuse o budoucnosti parku budou pokračovat i po krajských volbách, přičemž případná nová stanoviska krajských samospráv budou pro budoucnost parku zásadní.
Míra ochrany NP Šumava by měla snížena tak, aby umožňovala kácení ve všech jeho oblastech napadených kůrovcem.
Volební kalkulačka

Otázka 7/19

Otázka 7 z 19
 

Jihočeská univerzita

Kraj by měl (finančně) podporovat Jihočeskou univerzitu.
Volební kalkulačka

Otázka 8/19

Otázka 8 z 19
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 9/19

Otázka 9 z 19
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 10/19

Otázka 10 z 19
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 11/19

Otázka 11 z 19
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 12/19

Otázka 12 z 19
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 13/19

Otázka 13 z 19
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Jihočeský kraj zřizuje formou akciové společnosti síť páteřních nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 14/19

Otázka 14 z 19
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Jihočeský kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 15/19

Otázka 15 z 19
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 16/19

Otázka 16 z 19
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je likvidují z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 17/19

Otázka 17 z 19
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady. Stále častěji se proto mluví o podpoře hromadné dopravy.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 18/19

Otázka 18 z 19
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 19/19

Otázka 19 z 19
 

Romští asistenti

Kraj by zvýšit počet romských asistentů na školách na svém území.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.