Otázka 1/20

Otázka 1 z 20
 

Samostatně výdělečná činnost

Kraj nyní podniká skrze příspěvkové organizace i přímo jakožto podnikatelský subjekt. To je mu – jakožto státní instituci – vytýkáno.
Kraj by neměl samostatně podnikat.
Volební kalkulačka

Otázka 2/20

Otázka 2 z 20
 

Ekonomické priority kraje

Kraj by měl daně používat především na zajištění infrastruktury a ochranu obyvatel, dotace by měly být omezeny.
Volební kalkulačka

Otázka 3/20

Otázka 3 z 20
 

Vyvolání krajského referenda

Pro uspořádání krajského referenda je v současnosti třeba sehnat podpisy 6% počtu voličů v kraji, tedy zhruba 70 tisíc podpisů, což značně stěžuje jeho vyvolání.
Krajské zastupitelstvo by mělo v rámci své zákonodárné iniciativy navrhnout snížení hranice počtu hlasů pro vyvolání krajského referenda a prosazení jeho závaznosti.
Volební kalkulačka

Otázka 4/20

Otázka 4 z 20
 

Dopravce v IDS JMK

Nedostatečně rychlé reakce na změnu poptávky, finanční nesoběstačnost dopravců či drahé jízdné – to jsou hlavní uváděné argumenty, proč udělat nové výběrové řízení na dopravce v IDS JMK.
Na dopravce v IDS JMK by mělo být vypsáno nové výběrové řízení.
Volební kalkulačka

Otázka 5/20

Otázka 5 z 20
 

Objem dopravy IDS JMK

Objem dopravy IDS JMK by měl odpovídat poptávce obyvatel, i přesto, že to může být ekonomicky nevýhodné.
Volební kalkulačka

Otázka 6/20

Otázka 6 z 20
 

Využití zemědělské půdy

V současné době jsou velké plochy úrodné zemědělské půdy mnohdy využívány k průmyslovým stavebním účelům, či za účelem výstavby fotovoltaických elektráren.
Zemědělská půda by neměla být používána ke stavebním účelům.
Volební kalkulačka

Otázka 7/20

Otázka 7 z 20
 

Počet léčeben v kraji

V ČR je velký počet heren a z toho plynoucí vysoké riziko závislosti na hracích přístrojích a také míra alkoholismu dosahuje vysoké úrovně. Preventivní kampaň by těmto závislostem mohla předcházet a nová zařízení by pak pomáhala takto postiženým se ze své závislosti léčit.
Mělo by být zřízeno více protialkoholních a gamblerských léčeben a také zahájena preventivní kampaň.
Volební kalkulačka

Otázka 8/20

Otázka 8 z 20
 

Integrace cizinců

Cizinci, ale i občané ČR – obzvlášť Romové – jsou u nás segregováni do zvláštních škol, sestěhováváni do tzv. vyloučených lokalit a diskriminováni na trhu práce, což přináší komplikace mimo jiné v podobě zvýšené kriminality. Vyčlenění prostředků kraje na vzdělávání romských mladistvých, poskytnutí dotovaných pracovních míst a vyvíjení dalších aktivit může tyto problémy pomoci odstranit.
Cizinci by měli být začleňováni do společnosti a kraj by na to měl vyhradit prostředky.
Volební kalkulačka

Otázka 9/20

Otázka 9 z 20
 

Podpora cyklodopravy

Podpora cyklodopravy by měla růst na úkor dopravy automobilové, měla by se razantně rozšířit síť cyklostezek.
Volební kalkulačka

Otázka 10/20

Otázka 10 z 20
 

Spolupráce kraje s občany a neziskovými organizacemi

Spolupráce kraje s občany a neziskovými organizacemi na rovině názorové i odborné může být pro rozvoj kraje výhodné.
Kraj by měl při rozhodování více spolupracovat s občany a neziskovými organizacemi.
Volební kalkulačka

Otázka 11/20

Otázka 11 z 20
 

Alternativní vzdělávání

V kraji je většinově praktikována klasická forma vzdělávání, alternativní koncepce nejsou mnohdy občanům vůbec známy. Zasazení se o větší známost škol s alternativním systémem by měla vliv na rozvoj těchto forem vzdělávání.
Je třeba podpořit školy s alternativním vzděláváním.
Volební kalkulačka

Otázka 12/20

Otázka 12 z 20
 

Osmiletá gymnázia

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 13/20

Otázka 13 z 20
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 14/20

Otázka 14 z 20
 

Slovanská epopej

Dílo slavného českého malíře Alfonse Muchy je předmětem sporu mezi Hlavním městem Prahou a Moravským Krumlovem. Pro Moravský Krumlov a potažmo celý region měla přítomnost těchto pláten značný turistický význam.
Kraj by se měl zasadit o navrácení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova.
Volební kalkulačka

Otázka 15/20

Otázka 15 z 20
 

Privatizace nemocnic

Kraj zřizuje páteřní síť krajských nemocnic a ponechává si tak možnost kontroly nad jejich chodem. Hospodaření krajských nemocnic je ale dlouhodobě problematické a zatěžuje krajský rozpočet.
Některé krajské nemocnice by měly být privatizovány.
Volební kalkulačka

Otázka 16/20

Otázka 16 z 20
 

Lokální farmářské produkty

Produkty lokálních farmářů jsou cenově znevýhodněny, protože jsou vyráběny v malém měřítku, ale za dodržování stejných předpisů jako při velkovýrobě.
Lokální farmářské produkty by měly být podpořeny krajskými dotacemi.
Volební kalkulačka

Otázka 17/20

Otázka 17 z 20
 

Projekt Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev. Efektivita projektu je ovšem sporná.
Jihomoravský kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 18/20

Otázka 18 z 20
 

Zahraniční politika

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se letos v létě sešel s velvyslancem Čínské lidové republiky. Hlavním tématem jejich setkání byla podpora čínských investic v kraji, spolupráce českých a čínských regionů atd.
Čeští politici by měli omezit styky se zástupci zemí porušujících lidská práva na minimum a nepodporovat investice těchto států v ČR.
Volební kalkulačka

Otázka 19/20

Otázka 19 z 20
 

Dotace průmyslových zón

V Jihomoravském kraji dlouhodobě ubývá orné půdy. Příčinnou jsou rozrůstající se průmyslová či obchodní centra. Investorům se totiž nevyplatí upravovat opuštěné průmyslové zóny, tzv. brownfields.
Kraj by měl investorům dotovat využití zchátralých průmyslových zón tak, aby se jim tyto investice vyplatily.
Volební kalkulačka

Otázka 20/20

Otázka 20 z 20
 

Dostavba R43

Výstavba silnice R43 byla již několikrát odložena a existuje několik jejích variant. Hustota dopravy v kraji ale již tuto silnici vyžaduje.
Rychlostní silnice R43 by měla být – v jakékoliv variantě – co nejrychleji vystavěna.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.