Otázka 1/18

Otázka 1 z 18
 

Obnova Lázní Kyselka

Kraj by se měl finančně podílet na obnově budov Lázní Kyselka.
Volební kalkulačka

Otázka 2/18

Otázka 2 z 18
 

Destinační agentura

Karlovarský kraj má připravený projekt destinační agentury, která by měla koordinovat propagaci kraje v ČR i zahraničí. V současnosti čeká na novou podobu zákona o cestovním ruchu, kterému by měl fungování agentury podřídit.
Karlovarský kraj by měl v následujících letech zrealizovat projekt destinační agentury.
Volební kalkulačka

Otázka 3/18

Otázka 3 z 18
 

Poplatky na R6 (zrušení)

Kraj se v září chystá poslat do parlamentu návrh zákona, který by umožnil jezdit po izolovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic s levnějším kuponem, který by stál pětinu ceny dálniční známky. Podle krajské samosprávy by se tím vyřešil problém silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Podle kritiků není tento krok dostatečný.
Kraj by měl usilovat o úplné zrušení poplatku na silnici R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.
Volební kalkulačka

Otázka 4/18

Otázka 4 z 18
 

Vědecko-technický park

Karlovarský kraj má možnost v příštích letech využít dotaci pro vybudování vědecko-technického parku. Sám ho ovšem musí kofinancovat.
Karlovarský kraj by se měl v příštích letech zaměřit na vybudování vědecko-technického parku.
Volební kalkulačka

Otázka 5/18

Otázka 5 z 18
 

Stipendia na učňovských oborech

V Karlovarském kraji je relativně vysoká nezaměstnanost, přitom je zde výrazná poptávka po absolventech technických učňovských oborů. Kraj investuje do modernizace a rozšiřování kapacit učilišť, o obory ale není dostatečný zájem.
Kraj by měl věnovat část rozpočtu na stipendia pro žáky učňovských oborů.
Volební kalkulačka

Otázka 6/18

Otázka 6 z 18
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 7/18

Otázka 7 z 18
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 8/18

Otázka 8 z 18
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 9/18

Otázka 9 z 18
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 10/18

Otázka 10 z 18
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 11/18

Otázka 11 z 18
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 12/18

Otázka 12 z 18
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Karlovarský kraj zřizuje formou akciové společnosti nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 13/18

Otázka 13 z 18
 

Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Karlovarský kraj by se měl zapojit do projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 14/18

Otázka 14 z 18
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 15/18

Otázka 15 z 18
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 16/18

Otázka 16 z 18
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady. Stále častěji se proto mluví o podpoře hromadné dopravy.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 17/18

Otázka 17 z 18
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 18/18

Otázka 18 z 18
 

Romští asistenti

Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů na školách na svém území.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.