Otázka 1/21

Otázka 1 z 21
 

Výměna vedení královédvorské zoo

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se potýká s kritikou především v souvislosti s odchodem z mezinárodních asociací WAZA a EAZA. Kritici to spojují s úpadkem úrovně zahrady.
Kraj by měl vyměnit vedení královédvorské zoologické zahrady.
Volební kalkulačka

Otázka 2/21

Otázka 2 z 21
 

Zamezení těžby břidlicového plynu

Na území královéhradeckého kraje se nachází několik ložisek břidlicového plynu.
Kraj by v budoucnu neměl připustit těžbu břidlicového plynu na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 3/21

Otázka 3 z 21
 

Redukce Přírodní rezervace Na Plachtě 3

Kraj letos vyhlásil přírodní rezervaci Na Plachtě 3 v Hradci Králové. Chráněné území se rozprostřelo i přes soukromé pozemky, které jejich vlastníci zakoupili se záměrem zde investovat.
Přírodní rezervace Na Plachtě 3 by měla být zredukována.
Volební kalkulačka

Otázka 4/21

Otázka 4 z 21
 

Zrušení mýta mezi HK a Náchodem

Silnice mezi Hradcem Králové a Náchodem je jednou z mála v ČR, kde nákladní automobily platí mýtné na normální silnici (nejen za dálnici).
Kraj by měl prosazovat zrušení mýta na silnici mezi HK a Náchodem.
Volební kalkulačka

Otázka 5/21

Otázka 5 z 21
 

Výuka polštiny

Kraj by ve svých školách v pohraničí měl zajistit (nepovinnou) výuku polštiny.
Volební kalkulačka

Otázka 6/21

Otázka 6 z 21
 

Univerzita Hradec Králové

Kraj by měl (finančně) podporovat Univerzitu Hradec Králové.
Volební kalkulačka

Otázka 7/21

Otázka 7 z 21
 

Rekonstrukce náchodské nemocnice

Kraj by měl dokončit rekonstrukci náchodské nemocnice v plném rozsahu podle současného plánu.
Volební kalkulačka

Otázka 8/21

Otázka 8 z 21
 

Privatizace nemocnic

Krajská zdravotnická zařízení zřizovaná krajem formou akciové společnosti se dlouhodobě potýkají se ztrátovým hospodařením. Jednou z možných cest, kterou se dále vydat, je úplná privatizace nemocnic.
Krajské nemocnice by měly být zprivatizovány.
Volební kalkulačka

Otázka 9/21

Otázka 9 z 21
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 10/21

Otázka 10 z 21
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 11/21

Otázka 11 z 21
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 12/21

Otázka 12 z 21
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 13/21

Otázka 13 z 21
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 14/21

Otázka 14 z 21
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 15/21

Otázka 15 z 21
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Královéhradecký kraj zřizuje formou akciové společnosti pět krajských nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 16/21

Otázka 16 z 21
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Královéhradecký kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 17/21

Otázka 17 z 21
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 18/21

Otázka 18 z 21
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 19/21

Otázka 19 z 21
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 20/21

Otázka 20 z 21
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvýšit počet romských asistentů na školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 21/21

Otázka 21 z 21
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.