Otázka 1/18

Otázka 1 z 18
 

Ještěd

Ještěd, dominanta Libereckého kraje, je od devadesátých let v soukromých rukou. Stav budovy vyžaduje významné investice a podle části regionálních politiků by situaci pomohlo, kdyby Ještěd získal do svého vlastnictví kraj.
Kraj by měl usilovat o získání hotelu a televizního vysílače na Ještědu do svého majetku.
Volební kalkulačka

Otázka 2/18

Otázka 2 z 18
 

Oblastní galerie

Rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Liberci na galerii je částečně financována z Regionálního operačního programu. Zbývá získat 15 milionů, buď z rozpočtu města nebo kraje. Budova je majetkem města, ale po přestěhování Oblastní galerie přejde pod správu kraje.
Liberecký kraj by měl uhradit celou částku (15 milionů) potřebnou k dofinancování rekonstrukce nových prostor Oblastní galerie.
Volební kalkulačka

Otázka 3/18

Otázka 3 z 18
 

Sklářská škola Kamenický Šenov

Sklářská škola v Kamenickém Šenově (nejstarší svého druhu) se potýká s nedostatkem studentů a kraj i zde řeší problém s financováním. Možná řešení jsou různá - od sloučení školy s jinou institucí po další investice.
Sklářská škola v Kamenickém Šenově by měla být zachována jako samostatná instituce.
Volební kalkulačka

Otázka 4/18

Otázka 4 z 18
 

Výuka polštiny

Kraj by měl (finančně) podporovat Technickou univerzitu v Liberci.
Kraj by ve svých školách v pohraničí s Polskem měl zajistit (nepovinnou) výuku polštiny.
Volební kalkulačka

Otázka 5/18

Otázka 5 z 18
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 6/18

Otázka 6 z 18
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 7/18

Otázka 7 z 18
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 8/18

Otázka 8 z 18
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 9/18

Otázka 9 z 18
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 10/18

Otázka 10 z 18
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 11/18

Otázka 11 z 18
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Liberecký kraj zřizuje formou akciových společností klíčová zdravotnická zařízení. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 12/18

Otázka 12 z 18
 

Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev. Efektivita projektu je ovšem sporná.
Liberecký kraj by se měl zapojit do projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 13/18

Otázka 13 z 18
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 14/18

Otázka 14 z 18
 

Stromořadí

Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 15/18

Otázka 15 z 18
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 16/18

Otázka 16 z 18
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů ve školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 17/18

Otázka 17 z 18
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 18/18

Otázka 18 z 18
 

Zrušení tendru na busy

Kraj vypsal veřejnou zakázku pro zajištění regionální autobusové dopravy od roku 2014. Podle mnohých kritiků je ale soutěž nastavena diskriminačně a veřejná zakázka by měla být vypsána znovu.
Liberecký kraj by měl zrušiti tendr na zajištění regionální autobusové dopravy od roku 2014.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.