NěMECKO 2013Otázka 1/38

Otázka 1 z 38

 

Minimální mzdy by měly být celoplošně určeny zákonem.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 2/38

Otázka 2 z 38

 

Rodiče, jejichž děti nechodí do školky, by měli obdržet příspěvek na péči.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 3/38

Otázka 3 z 38

 

Všeobecné omezení rychlosti na dálnicích.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 4/38

Otázka 4 z 38

 

Německo by mělo zachovat Euro jako svoji měnu.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 5/38

Otázka 5 z 38

 

Ceny elektřiny by měly být více regulovány státem.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 6/38

Otázka 6 z 38

 

Kamerový systém ve veřejném prostoru by měl být rozšířen.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 7/38

Otázka 7 z 38

 

V Něměcku by měl být zaveden bezpodmínečný základní příjem.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 8/38

Otázka 8 z 38

 

Finanční podporu by mělo dostávat pouze ekologické zemědělství.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 9/38

Otázka 9 z 38

 

Vzdělání všech dětí by mělo probíhat společně, bez ohledu na jejich kulturní pozadí.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 10/38

Otázka 10 z 38

 

Horní sazba daně by měla být zvýšena.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 11/38

Otázka 11 z 38

 

Německo by mělo vystoupit z NATO.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 12/38

Otázka 12 z 38

 

Neměly by se stavět žádné nové uhelné elektrárny.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 13/38

Otázka 13 z 38

 

Pilulky poté by měly zůstat na předpis.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 14/38

Otázka 14 z 38

 

Všechny banky v Německu by měly být zestátněny.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 15/38

Otázka 15 z 38

 

Německo by mělo přijímat více uprchlíků.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 16/38

Otázka 16 z 38

 

Zaměstnanci by měly dostávat státní příspěvky za dobu, kdy se starají o rodinné příslušníky.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 17/38

Otázka 17 z 38

 

Protiústavní strany by měly být nadále zakázány.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 18/38

Otázka 18 z 38

 

Federální finanční podpora na vzdělávání by měla být vyplácena bez ohledu na příjmy rodičů.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 19/38

Otázka 19 z 38

 

Na všech německých hranicích by měly být opět prováděny vstupní kontroly.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 20/38

Otázka 20 z 38

 

V dozorčích a správních radách podniků by měla být uplatňována zákonná kvóta pro zastoupení žen.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 21/38

Otázka 21 z 38

 

Finančně silné spolkové země by měly slabší státy méně podporovat.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 22/38

Otázka 22 z 38

 

Zákonný věk odchodu do důchodu by měl být snížen.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 23/38

Otázka 23 z 38

 

Ve veřejných služnách by měl stát zaměstnávat více přistěhovalců.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 24/38

Otázka 24 z 38

 

Měl by být zakázán export zbraní.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 25/38

Otázka 25 z 38

 

Rozdělení daně z příjmů manželů by mělo zůstat zachováno.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 26/38

Otázka 26 z 38

 

Německo by mělo podpořit vstup Turecka do EU.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 27/38

Otázka 27 z 38

 

Poslanci by měli povinně zveřejňovat své vedlejší příjmy.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 28/38

Otázka 28 z 38

 

Energeticky náročná odvětví se budou muset více než dříve podílet na financování transformace energetiky.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 29/38

Otázka 29 z 38

 

Příjemcům podpory ve skupině Hartz-IV budou v případě, že odmítnou pracovní nabídku, sníženy dávky.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 30/38

Otázka 30 z 38

 

Stát by měl nadále vybírat církevní daně.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 31/38

Otázka 31 z 38

 

Všichni občané by měli být pojištěny ve veřejné zdravotní pojišťovně.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 32/38

Otázka 32 z 38

 

Každý stát eurozóny by měl být odpovědný za své vlastní dluhy.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 33/38

Otázka 33 z 38

 

Homosexuální partneři by měli mít stejná adopční práva jako heterosexuální páry.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 34/38

Otázka 34 z 38

 

Zákaz uchovávání dat elektronické komunikace (např. telefonních, internetových) bez konkrétního důvodu.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 35/38

Otázka 35 z 38

 

U nových pronájmů může být nájem zvýšen jen v omezené míře.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 36/38

Otázka 36 z 38

 

Plnoletí němečtí občané nesmí mít jiné občanství.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 37/38

Otázka 37 z 38

 

Dálnice by měly být placené.
Volební kalkulačka

NěMECKO 2013Otázka 38/38

Otázka 38 z 38

 

Zavedení referend na federální úrovni.
Zpět

NěMECKO 2013Důležité otázky

Vyberte otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a lze přeskočit.