Otázka 1/16

Otázka 1 z 16
 

Spalovna komunálního odpadu

Olomoucký kraj v současnosti plánuje výstavbu spalovny komunálního odpadu, ekologické organizace tvrdí, že je tato investice nepotřebná. Realizace projektu je nicméně otázkou příštího volebního období.
Bylo by vhodné, aby Olomoucký kraj investoval do vlastní spalovny komunálního odpadu.
Volební kalkulačka

Otázka 2/16

Otázka 2 z 16
 

Třídění odpadu

Kraj zorganizoval informační kampaň, jejímž cílem je podpořit třídění odpadu. Společně se společností EKO-KOM zásobí 4000 vybraných domácností barevnými taškami pro třídění odpadu. V případě úspěchu by se měl projekt rozšířit.
Má smysl, aby kraj aktivně a s vynaložením vlastních peněz podporoval třídění odpadu.
Volební kalkulačka

Otázka 3/16

Otázka 3 z 16
 

Dotace využití brownfields

V Olomouckém kraji dlouhodobě ubývá orné půdy. Příčinnou jsou rozrůstající se průmyslová či obchodní centra. Investorům se totiž nevyplatí upravovat opuštěné průmyslové zóny, tzv. brownfields.
Kraj by měl dotovat využití opuštěných průmyslových zón investory, tak aby se jim tyto investice spíše vyplatily.
Volební kalkulačka

Otázka 4/16

Otázka 4 z 16
 

Univerzita Palackého

Kraj by měl (finančně) podporovat Univerzitu Palackého v Olomouci.
Volební kalkulačka

Otázka 5/16

Otázka 5 z 16
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 6/16

Otázka 6 z 16
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 7/16

Otázka 7 z 16
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 8/16

Otázka 8 z 16
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 9/16

Otázka 9 z 16
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 10/16

Otázka 10 z 16
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Olomoucký kraj zřizuje formou akciové společnosti síť páteřních nemocnic Olomouckého kraje. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 11/16

Otázka 11 z 16
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Olomoucký kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 12/16

Otázka 12 z 16
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 13/16

Otázka 13 z 16
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 14/16

Otázka 14 z 16
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 15/16

Otázka 15 z 16
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů ve školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 16/16

Otázka 16 z 16
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.