Otázka 1/17

Otázka 1 z 17
 

Spalovna v Rybitví

Společnost AVE CZ hodlá investovat do opravy a znovuspuštění spalovny odpadu v Rybitví. Projekt je značně kontroverzní, podle části regionálních politiků je ale zprovoznění spalovny nutné.
Spalovna odpadu v Rybitví by měla být zrekonstruována a znovu spuštěna.
Volební kalkulačka

Otázka 2/17

Otázka 2 z 17
 

Splavnění Labe

Splavnění Labe v úseku Chvaletice – Pardubice stojí na vybudování plavebního stupně u Přelouče. Jeho výstavba je ale předmětem dlouhodobého sporu. Ke konečnému výsledku může přispět i mínění krajské samosprávy.
Plavební stupeň Přelouč by měl být vybudován, aby Labe bylo splavné až do Pardubic.
Volební kalkulačka

Otázka 3/17

Otázka 3 z 17
 

Mýtné pro nákladní dopravu

Na silnicích II. a III. tříd by měl kraj zavést mýtné pro nákladní dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 4/17

Otázka 4 z 17
 

Univerzita Pardubice

Kraj by měl (finančně) podporovat Univerzitu Pardubice.
Volební kalkulačka

Otázka 5/17

Otázka 5 z 17
 

Privatizace nemocnic

Krajské nemocnice jsou dlouhodobě extrémně ztrátové, přičemž neúspěšné hospodaření vede k celkovému úpadku kvality služeb. Pro řešení situace krajských nemocnic se nabízí několik variant.
Nemocnice Pardubického kraje by měly být zcela zprivatizovány.
Volební kalkulačka

Otázka 6/17

Otázka 6 z 17
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 7/17

Otázka 7 z 17
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 8/17

Otázka 8 z 17
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 9/17

Otázka 9 z 17
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 10/17

Otázka 10 z 17
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 11/17

Otázka 11 z 17
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 12/17

Otázka 12 z 17
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Pardubický kraj zřizuje formou akciových společností pět krajských nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 13/17

Otázka 13 z 17
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Pardubický kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 14/17

Otázka 14 z 17
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 15/17

Otázka 15 z 17
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 16/17

Otázka 16 z 17
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů ve školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 17/17

Otázka 17 z 17
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.