Otázka 1/17

Otázka 1 z 17
 

Letiště Líně

Plocha letiště v Líních by měla být do budoucna využita jako průmyslová zóna. Počítá se i s rozvojem zdejšího mezinárodního letiště.
Průmyslová zóna a letiště Líně by se měly i nadále zvětšovat.
Volební kalkulačka

Otázka 2/17

Otázka 2 z 17
 

Návaznost spojů na Prahu

Spoje dotované krajem (např. z Plzně směrem na sever) často nemají návaznost na spoje na Prahu (a opačně). Kraj by mohl podmínit dotaci zajištěním návaznosti, ale tím by na druhou stranu omezoval prostor dopravním firmám.
Kraj by měl podmínit dotace na veřejnou dopravu zajištěním návaznosti spojů na Prahu.
Volební kalkulačka

Otázka 3/17

Otázka 3 z 17
 

Západočeská univerzita

Kraj by měl (finančně) podporovat Západočeskou univerzitu.
Volební kalkulačka

Otázka 4/17

Otázka 4 z 17
 

Snížení ochrany v NP Šumava

Národní park je v současnosti zřízen vládní vyhláškou, do parlamentu již ale doputoval návrh zákona o NP Šumava. Lze ovšem očekávat, že diskuse o budoucnosti parku budou pokračovat i po krajských volbách, přičemž případná nová stanoviska krajských samospráv budou pro budoucnost parku zásadní.
Míra ochrany NP Šumava by měla snížena tak, aby umožňovala kácení ve všech jeho oblastech napadených kůrovcem.
Volební kalkulačka

Otázka 5/17

Otázka 5 z 17
 

Půjčka na Západočeskou galerii

V Plzni by v následujících letech mohla vyrůst nová budova Západočeské galerie. Rozpočet kraje ovšem neumožňuje do stavby investovat bez získání dotace nebo zadlužení.
Plzeňský kraj by si měl případně půjčit na stavbu nové budovy Západočeské galerie.
Volební kalkulačka

Otázka 6/17

Otázka 6 z 17
 

Spalovna Chotíkov

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově by měla vzniknout.
Volební kalkulačka

Otázka 7/17

Otázka 7 z 17
 

Záchrana Pilsen Steel

Hutě a kovárny Pilsen Steel, významný zdroj pracovních míst v regionu, se pohybují na hranici úpadku. V řešení situace se v současnosti angažuje i Plzeňský kraj.
Kraj by měl zabránit úpadku Pilsen Steel i za cenu vynaložení finančních prostředků z veřejného rozpočtu.
Volební kalkulačka

Otázka 8/17

Otázka 8 z 17
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 9/17

Otázka 9 z 17
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 10/17

Otázka 10 z 17
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 11/17

Otázka 11 z 17
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 12/17

Otázka 12 z 17
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 13/17

Otázka 13 z 17
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 14/17

Otázka 14 z 17
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Plzeňský kraj zřizuje formou několika akciových společností síť krajských nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 15/17

Otázka 15 z 17
 

Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Plzeňský kraj by se měl připojit k projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 16/17

Otázka 16 z 17
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 17/17

Otázka 17 z 17
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvýšit počet romských asistentů na školách na svém území.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.