ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 1/80

Otázka 1 z 80
Měla by existovat možnost vypsání celostátního referenda na základě petice.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 2/80

Otázka 2 z 80
Senát by měl být i nadále zachován.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 3/80

Otázka 3 z 80
Tzv. babyboxy by měly být i nadále zachovány.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 4/80

Otázka 4 z 80
V ČR by měla být i nadále povolena stavba mešit.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 5/80

Otázka 5 z 80
Prezident by měl být i nadále volen přímo občany.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 6/80

Otázka 6 z 80
Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 7/80

Otázka 7 z 80
Měla by být zavedena možnost eutanázie.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 8/80

Otázka 8 z 80
ČR by měla i nadále usilovat o přijetí eura.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 9/80

Otázka 9 z 80
Prezident by měl mít i nadále možnost udělovat milost.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 10/80

Otázka 10 z 80
Daň ze zisku velkých komunikačních firem by se měla zvýšit alespoň na 30 %.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 11/80

Otázka 11 z 80
Státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 12/80

Otázka 12 z 80
Stát by měl finančně podporovat vznik sítě romských asistentů prevence kriminality.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 13/80

Otázka 13 z 80
Mělo by být zřízeno specializované státní zastupitelství pro boj proti korupci.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 14/80

Otázka 14 z 80
Kouření v restauracích by mělo být zakázáno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 15/80

Otázka 15 z 80
Maximální výše schodku státního rozpočtu by měla být omezena zákonem.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 16/80

Otázka 16 z 80
Český telekomunikační úřad by měl v podmínkách aukce na LTE sítě vyhradit část spektra v pásmu 800 MHz pro nové hráče.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 17/80

Otázka 17 z 80
Vydávání majetku církvím v rámci tzv. církevních restitucí by mělo být zastaveno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 18/80

Otázka 18 z 80
Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 19/80

Otázka 19 z 80
Reklama na léky hrazené ze zdravotního pojištění by měla být zakázána.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 20/80

Otázka 20 z 80
Homosexuální páry by měly mít stejná práva na adopci dětí jako heterosexuální páry.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 21/80

Otázka 21 z 80
Limity těžby uhlí v ČR by měly být zachovány.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 22/80

Otázka 22 z 80
ČR by měla být i nadále členem NATO.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 23/80

Otázka 23 z 80
Poplatek za prázdná paměťová média by měl být zachován.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 24/80

Otázka 24 z 80
Státní podpora stavebního spoření by měla být zachována.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 25/80

Otázka 25 z 80
Zdraví škodlivé potraviny (např. limonády, cukrovinky, hranolky) by měly mít vyšší sazbu DPH.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 26/80

Otázka 26 z 80
Měly by být zavedeny tzv. registrační pokladny.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 27/80

Otázka 27 z 80
Marihuana by měla být legalizována.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 28/80

Otázka 28 z 80
Měla by vzniknout státem vlastněná banka jako alternativa komerčních bank.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 29/80

Otázka 29 z 80
Data vytvářená veřejnou správou by měla být poskytována zdarma a ve strojově čitelné podobě.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 30/80

Otázka 30 z 80
Vlastnická struktura všech akciových společností by měla být dohledatelná na internetu.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 31/80

Otázka 31 z 80
ČR by měla být i nadále členem EU.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 32/80

Otázka 32 z 80
Stát by měl omezovat výrobu potravin z geneticky modifikovaných organizmů.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 33/80

Otázka 33 z 80
Stát by měl garantovat základní připojení k internetu pro všechny občany.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 34/80

Otázka 34 z 80
Občané obce by měli mít možnost soudně napadnout protizákonný prodej obecního majetku.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 35/80

Otázka 35 z 80
Obchodní řetězce by měly nabízet povinně předepsaný podíl potravin od českých výrobců.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 36/80

Otázka 36 z 80
Měla by existovat povinnost prokázat původ určitého majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 37/80

Otázka 37 z 80
Pacienti by měli mít možnost připlatit si za nadstandardní zdravotní péči.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 38/80

Otázka 38 z 80
Stahování "pirátského" obsahu z internetu by mělo být trestné.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 39/80

Otázka 39 z 80
Systém datových schránek by se měl otevřít pro více provozovatelů.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 40/80

Otázka 40 z 80
Regulační zdravotnické poplatky by měly být zachovány.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 41/80

Otázka 41 z 80
V sociálně vyloučených lokalitách by měly být zakázány hazardní přístroje.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 42/80

Otázka 42 z 80
Kontrolní pravomoci NKÚ by měly být rozšířeny na samosprávy a obchodní společnosti s vlastnickou účastí veřejné správy.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 43/80

Otázka 43 z 80
Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 10 000 Kč měsíčně.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 44/80

Otázka 44 z 80
Pro obsazování volených funkcí by měly být zavedeny kvóty pro ženy.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 45/80

Otázka 45 z 80
Občané docházející na pravidelné preventivní prohlídky by měli platit nižší zdravotní pojištění.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 46/80

Otázka 46 z 80
Účetnictví politických stran včetně smluv a dokladů by mělo být pravidelně zveřejňováno na internetu.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 47/80

Otázka 47 z 80
Poskytovatelé připojení k internetu by měli dodržovat tzv. síťovou neutralitu.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 48/80

Otázka 48 z 80
Armáda ČR by se měla účastnit zahraničních vojenských misí.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 49/80

Otázka 49 z 80
Domácí porody by měly být trestné.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 50/80

Otázka 50 z 80
Stát by měl pravidelně zveřejňovat platy a odměny vrcholných politiků a vysokých státních úředníků.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 51/80

Otázka 51 z 80
Tzv. 2. pilíř důchodového systému by měl být zachován.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 52/80

Otázka 52 z 80
Na pozice v dozorčích a správních radách obchodních společností s vlastnickou účastí veřejné správy by měla být vypisována otevřená výběrová řízení.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 53/80

Otázka 53 z 80
Stát by měl omezit přístup k webovým stránkám s obsahem nevhodným pro nezletilé.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 54/80

Otázka 54 z 80
Těžba zemního plynu z břidlicových písků by měla být zakázána.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 55/80

Otázka 55 z 80
Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 56/80

Otázka 56 z 80
Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno na úkor jiných oborů.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 57/80

Otázka 57 z 80
Očkování by mělo být vždy dobrovolné.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 58/80

Otázka 58 z 80
Platnost smluv uzavřených veřejnou správnou by měla být podmíněna jejich zveřejněním v registru smluv.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 59/80

Otázka 59 z 80
Poplatky za právníky vymáháné před exekucí po dlužnících, co dluží do 10000 Kč, by měly být omezeny zákonem pod 1000 Kč.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 60/80

Otázka 60 z 80
Vyplácení podpory v nezaměstnanosti by mělo být vázáno na školní docházku dětí.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 61/80

Otázka 61 z 80
Spotřební daň z pohoných hmot by se měla snížit alespoň o 2 Kč/litr.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 62/80

Otázka 62 z 80
Měla by být zavedena progresivní daň z příjmů pro fyzické osoby.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 63/80

Otázka 63 z 80
Půjčky a úvěry by měly poskytovat výhradně subjekty regulované Českou národní bankou.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 64/80

Otázka 64 z 80
Minimální limit pro povolení oddlužení (tzv. osobního bankrotu) by se měl zpřísnit alespoň na 50 % ze stávajících 30 % zaplacených dluhů.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 65/80

Otázka 65 z 80
“Švarcsystém” by měl být legální.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 66/80

Otázka 66 z 80
Sazba DPH na základní potraviny by měla být nejvýše 10 %.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 67/80

Otázka 67 z 80
Při volbách do Sněmovny by se mělo volit i nadále poměrným systémem.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 68/80

Otázka 68 z 80
Datové schránky pro živnostníky by měly být povinné.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 69/80

Otázka 69 z 80
Zaměstnávání lidí v předdůchodovém věku by mělo být daňově zvýhodněno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 70/80

Otázka 70 z 80
Důchody by měly být valorizovány minimálně o inflaci.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 71/80

Otázka 71 z 80
Věk trestní odpovědnosti by se měl snížit na 14 let.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 72/80

Otázka 72 z 80
Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 73/80

Otázka 73 z 80
Jaderná energetika by měla být podporována z veřejných zdrojů (garance výkupních cen, vládní záruky na úvěr na dostavbu Temelína, apod.).
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 74/80

Otázka 74 z 80
Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 75/80

Otázka 75 z 80
Nový občanský zákoník by měl začít platit od 1.1.2014, jak je plánováno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 76/80

Otázka 76 z 80
Státní maturita by měla být zachována.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 77/80

Otázka 77 z 80
Státní podpora žákovských slev ve veřejné dopravě by měla zůstat zachována alespoň na dnešní úrovni.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 78/80

Otázka 78 z 80
Všechny děti od 3 let by měly mít místo ve veřejné školce nebo jejich rodiče dostat příspěvek na zajištění péče jiným způsobem.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 79/80

Otázka 79 z 80
Studium na veřejných vysokých školách by mělo být zpoplatněno.
Volební kalkulačka

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Otázka 80/80

Otázka 80 z 80
Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně
Zpět

ROZšířENá VOLEBNí KALKULAčKA 2013 (BETA)Důležité otázky

Vyberte otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a lze přeskočit.