VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 1/35

Otázka 1 z 35
Měla by existovat možnost vypsání celostátního referenda na základě petice.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 2/35

Otázka 2 z 35
Senát by měl být i nadále zachován.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 3/35

Otázka 3 z 35
Prezident by měl být i nadále volen přímo občany.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 4/35

Otázka 4 z 35
Prezident by měl mít i nadále možnost udělovat milost.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 5/35

Otázka 5 z 35
Státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 6/35

Otázka 6 z 35
Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 7/35

Otázka 7 z 35
ČR by měla i nadále usilovat o přijetí eura.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 8/35

Otázka 8 z 35
Vydávání majetku církvím v rámci tzv. církevních restitucí by mělo být zastaveno.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 9/35

Otázka 9 z 35
Zdraví škodlivé potraviny (např. limonády, cukrovinky, hranolky) by měly mít vyšší sazbu DPH.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 10/35

Otázka 10 z 35
Poplatek za prázdná paměťová média by měl být zachován.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 11/35

Otázka 11 z 35
Vlastnická struktura všech akciových společností by měla být dohledatelná na internetu.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 12/35

Otázka 12 z 35
Měla by být zavedena progresivní daň z příjmů pro fyzické osoby.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 13/35

Otázka 13 z 35
Sazba DPH na základní potraviny by měla být nejvýše 10 %.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 14/35

Otázka 14 z 35
Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 15/35

Otázka 15 z 35
Regulační zdravotnické poplatky by měly být zachovány.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 16/35

Otázka 16 z 35
Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 10 000 Kč měsíčně.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 17/35

Otázka 17 z 35
Tzv. 2. pilíř důchodového systému by měl být zachován.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 18/35

Otázka 18 z 35
Měly by být zavedeny tzv. registrační pokladny.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 19/35

Otázka 19 z 35
Na pozice v dozorčích a správních radách obchodních společností s vlastnickou účastí veřejné správy by měla být vypisována otevřená výběrová řízení.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 20/35

Otázka 20 z 35
Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 21/35

Otázka 21 z 35
Platnost smluv uzavřených veřejnou správnou by měla být podmíněna jejich zveřejněním v registru smluv.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 22/35

Otázka 22 z 35
Měla by existovat povinnost prokázat původ určitého majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 23/35

Otázka 23 z 35
Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 24/35

Otázka 24 z 35
Studium na veřejných vysokých školách by mělo být zpoplatněno.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 25/35

Otázka 25 z 35
Všechny děti od 3 let by měly mít místo ve veřejné školce nebo jejich rodiče dostat příspěvek na zajištění péče jiným způsobem.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 26/35

Otázka 26 z 35
Očkování by mělo být vždy dobrovolné.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 27/35

Otázka 27 z 35
Homosexuální páry by měly mít stejná práva na adopci dětí jako heterosexuální páry.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 28/35

Otázka 28 z 35
Stát by měl finančně podporovat vznik sítě romských asistentů prevence kriminality.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 29/35

Otázka 29 z 35
Kouření v restauracích by mělo být zakázáno.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 30/35

Otázka 30 z 35
Marihuana by měla být legalizována.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 31/35

Otázka 31 z 35
Obchodní řetězce by měly nabízet povinně předepsaný podíl potravin od českých výrobců.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 32/35

Otázka 32 z 35
Stát by měl garantovat základní připojení k internetu pro všechny občany.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 33/35

Otázka 33 z 35
Limity těžby uhlí v ČR by měly být zachovány.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 34/35

Otázka 34 z 35
ČR by měla být i nadále členem NATO.
Volební kalkulačka

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Otázka 35/35

Otázka 35 z 35
ČR by měla být i nadále členem EU.
Zpět

VOLEBNí KALKULAčKA 2013Důležité otázky

Vyberte otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a lze přeskočit.