VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 1/27

Otázka 1 z 27
Odborní asistenti se mají habilitovat v omezené době, jinak mají být přesunuti na pozici lektora.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 2/27

Otázka 2 z 27
Program PRVOUK má být i nadále zachován.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 3/27

Otázka 3 z 27
Současné hodnocení vědeckého výkonu pomocí impakt faktoru má být zachováno.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 4/27

Otázka 4 z 27
Má být zaveden systém funkčních profesorských míst.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 5/27

Otázka 5 z 27
Aplikovaný výzkum má být preferován před základním?
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 6/27

Otázka 6 z 27
Vzhledem k současnosti má být na UK míra přerozdělování finančních prostředků mezi fakultami zvýšena.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 7/27

Otázka 7 z 27
Financování výuky na vysokých školách systémem "na hlavu studenta" s koeficientem považuji za vyhovující.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 8/27

Otázka 8 z 27
Student má dostávat stravenky v hodnotě příspěvku na jídlo v menzách místo dotace přes ISIC.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 9/27

Otázka 9 z 27
Koleje a menzy musí být ekonomicky soběstačné.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 10/27

Otázka 10 z 27
Veřejná diskuze s akademickou obcí při přípravě zásadních politik UK byla v posledním období dostatečná.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 11/27

Otázka 11 z 27
Zavedu centrální elektronický oběh úředních dokumentů (včetně těch vnitrofakultních) na centrální platformě Informačního systému a se zabezpečením Centrální autorizační služby.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 12/27

Otázka 12 z 27
Autonomie fakult by se do budoucna měla zvýšit.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 13/27

Otázka 13 z 27
Výuka tělesné výchovy má probíhat centrálně.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 14/27

Otázka 14 z 27
Kvestor a kancléř budou vybráni v otevřeném výběrovém řízení.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 15/27

Otázka 15 z 27
V kolegiu rektora má zasednout student.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 16/27

Otázka 16 z 27
Prezentace na přednášky, učebnice a další zaměstnanecká díla, na která má autorská práva UK, mají být bezplatně dostupná.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 17/27

Otázka 17 z 27
Cílem nakladatelské politiky UK má být, aby většina autorů na UK publikovala v univerzitních nebo fakultních nakladatelstvích.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 18/27

Otázka 18 z 27
UK se má připojit k Berlínské deklaraci Otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (Open Access).
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 19/27

Otázka 19 z 27
Zavedu zvláštní celouniverzitní webovou platformu, která bude mít otevřený zdrojový kód, umožňovat diskusi a sdílení materiálů
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 20/27

Otázka 20 z 27
UK má zveřejňovat všechny dodavatelské smlouvy ihned po jejich uzavření na internetových stránkách.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 21/27

Otázka 21 z 27
Kvalifikační práce mají být dostupné na internetu bez omezení.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 22/27

Otázka 22 z 27
Systém evidence publikační činnosti má být veřejně přístupný.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 23/27

Otázka 23 z 27
Souhlasím se zavedením školného nebo zápisného.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 24/27

Otázka 24 z 27
UK má integrovat fakultní systémy typu wiki, moodle apod. do uceleného e-learningového prostředí.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 25/27

Otázka 25 z 27
Zasadím se za to, aby se počet studentů na UK dlouhodobě snížil.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 26/27

Otázka 26 z 27
UK má zavést jednotné testy všeobecných predpokladů, které by stanovovaly minimální podmínky pro přijetí na UK.
Volební kalkulačka

VOLBA REKTORA UK 2013Otázka 27/27

Otázka 27 z 27
UK má mít společný vizuální styl.
Zpět

VOLBA REKTORA UK 2013Důležité otázky

Vyberte otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a lze přeskočit.